In de stad Utrecht is onlangs een pilot gehouden met een zogenaamde apk voor woningen. Het gaat om een keuring van gas-, water- en elektrische installaties. Ook de cv-ketel wordt gecontroleerd. In 59 procent van de woningen is een onveilige situatie aangetroffen. Deze woningen komen dus niet door de keuring.

De proef is gedaan door de gemeente Utrecht en is uitgevoerd in samenwerking met de branche-organisatie voor installateurs UNETO-VNI. De pilot is uitgevoerd onder particuliere woningen, zowel huur als koop. Er zaten geen sociale huurwoningen tussen.

Het is belangrijk dat woningen veilig zijn, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor buren en omwonenden. Voor alle partijen kan een gaslek, of een cv-ketel die te veel koolmonoxide uitstoot gevaar opleveren.

Resultaten

Hieronder volgt puntsgewijs een aantal resultaten uit de keuring. Wil je de volledige rapportage lezen, klik dan op de link bovenaan dit artikel.

Van alle gekeurde woningen voldoet 59 procent niet aan de keuringseisen.

  • Het meest voorkomende elektrische probleem is dat de installatie niet goed is beschermd tegen aanraking, dat komt in 39 procent van de gevallen voor.
  • Bij 74 procent van de gevonden elektrische gebreken gaat het om een installatiefout.
  • Bij 68 procent zijn doe-het-zelffouten de oorzaak.
  • Bij 18 procent van de gasinstallaties zijn gecorrodeerde leidingen gevonden, wat gevaarlijk is.
  • Van alle cv-ketels voldoet 29 procent niet aan de keuringseisen.
  • In 5 procent van de woningen waren de koolmonoxide-waarden niet in orde.

Sluipmoordenaar

Bij de controle bleek dus dat in 5 procent van de gevallen de ketel te veel koolmonoxide uitstootte. Dat is een zeer giftig en dodelijk gas. Jaarlijks zijn er incidenten waarbij bewoners overlijden doordat er te veel van dit gas aanwezig is in de woning.

Het gaat dan niet alleen over de cv-ketel zelf, maar ook over  de wijze waarop de gassen worden uitgevoerd. Als de afvoer niet in orde is, kan het gas ook in een andere woning terechtkomen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in november een rapport gepubliceerd over de sluipmoordenaar koolmonoxide. De raad concludeert dat het vooral vaak fout gaat bij moderne cv-installaties. Bekijk ook de uitzending van Radar over koolmonoxidemelders.

Het is dus een sprookje dat dit gevaar niet optreedt bij een moderne installaties.  Juist de verbranding en de afvoer van deze installaties moet goed gecontroleerd worden. Lees ook: Koolmonoxide: hoe voorkom je vergiftiging?

Verplicht

Paulus Jansen, wethouder voor de SP in Utrecht, vindt het erg belangrijk dat deze keuringen worden uitgevoerd. Hij is ervan geschrokken dat bijna 60 procent van de onderzochte woningen is afgekeurd.

Er is veel te zeggen voor een verplichte keuring, vergelijkbaar met de apk voor auto’s. Deze keuring zou dan eens in de vier jaar plaats moeten vinden. De kosten zijn voor de eigenaar van de woning. De gebreken die dan zouden worden aangetroffen, zouden ook verplicht gerepareerd moeten worden.

Door de keuring samen te voegen met het onderhoud van bijvoorbeeld de cv-ketel, zouden de kosten hiervoor beperkt kunnen worden.

Het college van de stad Utrecht heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin op de resultaten van de woning-apk wordt gewezen. Die brief is hier te lezen. De respondenten van het Radar Testpanel geven aan juist weinig te voelen voor een woning-apk. Lees de resultaten van het onderzoek.