Brancheorganisaties


Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemingsvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Ze maakt technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Techniek Nederland vertegenwoordigt ruim 6.300 bedrijven en is als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis. Onder de installateurs bevinden zich bedrijven die uw cv-ketel installeren en onderhouden en alles weten van duurzame energie en het levensloopbestendig maken van uw woning.

Voorwaarden: Techniek Nederland zorgt er voor dat de samenwerking tussen klant en installatiebedrijf verder wordt geoptimaliseerd en behartigt daarom beider belangen. Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en Techniek Nederland hebben samen de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) en de Algemene  Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB) opgesteld. Door het hanteren van deze voorwaarden is de cliënt onder andere verzekerd van garantie op het werk en de installaties.

Kenniscentrum: Techniek Nederland is hét kenniscentrum voor o.a. de installatiebranche. De kennisontwikkeling en kennisoverdracht stellen de ondernemers in de installatiebranche onder meer in staat continu in te spelen op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere veiligheid, zorg, milieu en mobiliteit.

Abel&Co

Abel&Co is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf. De installatiebranche is met bijna 10.000 bedrijven en ruim 120.000 werknemers één van de grootste branches in Nederland. Deze branche is door alle technologische ontwikkelingen en een veranderende markt voortdurend in beweging. Specifieke ontwikkelingen in onze branche zijn integraal installeren, duurzaam bouwen en zorg op afstand. Als Installatiebedrijf van der Vaart moeten wij ons als vakmensen vandaag blijven ontwikkelen om te voorzien in klantvragen voor morgen. Het Abel&Co ondersteunt ons als installatiebedrijf bij dit ontwikkelen en opleiden.

OTIB-logo

OTIB

OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf. De installatiebranche is met bijna 10.000 bedrijven en ruim 120.000 werknemers één van de grootste branches in Nederland. Deze branche is door alle technologische ontwikkelingen en een veranderende markt voortdurend in beweging. Specifieke ontwikkelingen in onze branche zijn integraal installeren, duurzaam bouwen en zorg op afstand. Als Installatiebedrijf van der Vaart moeten wij ons als vakmensen vandaag blijven ontwikkelen om te voorzien in klantvragen voor morgen. Het OTIB ondersteunt ons als installatiebedrijf bij dit ontwikkelen en opleiden.

SBB

SBB

Bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Door het SBB zijn wij erkend als voorwaardig leerbedrijf voor alle niveaus. Hierdoor zijn wij in staat om medewerkers op te leiden tot vakmensen.